Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2023 roku

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2023 roku – sprawdź aktualne informacje co musisz wozić w samochodzie

Podróżowanie samochodem oferuje niezrównaną swobodę. Często jednak rutyna bierze górę i nie zastanawiamy się czy nasz pojazd jest odpowiednio przygotowany do trasy. Jednak przed wyjazdem warto upewnić się, czy obowiązkowe wyposażenie samochodu jest kompletne. Niekompletny zestaw może przynieść nam mandat! Dodatkowo należy pamiętać, że w innych krajach regulacje mogą być bardziej restrykcyjne.

Zastanawiasz się, jakie jest to obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2023 roku, aby być przygotowanym na ewentualną kontrolę drogową? W tym tekście rozwijamy te wątpliwości! Jakie elementy i dokumenty są niezbędne w polskim samochodzie w 2023 roku? Co jest obowiązkowe, a co można pomijać? Dowiedz się, jakie są aktualne wymagania dotyczące wyposażenia pojazdu. Każdy pojazd powinien przestrzegać określonych przez prawo standardów odnośnie obowiązkowego wyposażenia auta. Oprócz tego informujemy, jakie dokumenty powinny być obecne w pojeździe oraz jakie konsekwencje mogą spotkać kierowców, którzy nie mają ich podczas kontroli drogowej.

Lista składająca się na obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2023 roku jest krótka.

W Polsce wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodów sprowadzają się do trzech przedmiotów:

  • tablice rejestracyjne,
  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnica.

Warto zaznaczyć, że od 4 września 2022 nie ma już obowiązku posiadania naklejki z numerem rejestracyjnym na przedniej szybie.

Również apteczka nie jest wymagana przez polskie przepisy, jednak z pewnością jest wartościowym dodatkiem w wyposażeniu pojazdu, gdyż może okazać się niezbędna w nieprzewidzianych okolicznościach.

Wiele osób zadaje pytanie czy aktualnie kamizelka odblaskowa jest obowiązkowa?

Według przepisów kamizelka odblaskowa nie jest wymaganym elementem w samochodzie, ale z pewnością warto ją posiadać dla swojego bezpieczeństwa. Brak takiej kamizelki może również narazić Cię na konsekwencje w postaci mandatu. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, piesi poruszający się po drogach poza obszarem zabudowanym w godzinach wieczornych muszą nosić „elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu”, chyba że idą wyłącznie po chodniku lub ścieżce dla pieszych.

To oznacza, że jeśli konieczne będzie opuszczenie auta poza miejscowością, na przykład z powodu usterki, z prawnego punktu widzenia stajesz się pieszym i będziesz musiał założyć kamizelkę lub inny element odblaskowy.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą w 2023 roku

Wymagania dotyczące tego, jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą różnią się w zależności od kraju. Każde państwo ustala własne normy w tej kwestii. Może to dotyczyć apteczki, kamizelki odblaskowej, koła zapasowego czy nawet dodatkowej żarówki. Ale jak nie zgubić się w tym gąszczu przepisów?

Doskonałym źródłem informacji jest oficjalna strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po wybraniu interesującego nas kraju (a także tych, przez które planujemy przejechać) znajdziemy tam szczegółowe informacje o wymaganym wyposażeniu dla danego państwa.

Warto dodać, że kwota mandatu za brak wymaganego wyposażenia jest zróżnicowana w zależności od kraju. W niektórych krajach, jak Chorwacja, mandat może wynosić zaledwie kilkadziesiąt EUR, podczas gdy we Francji może sięgnąć nawet 1,5 tys. EUR.

Ciekawostką jest fakt, że wiele krajów przystąpiło do konwencji wiedeńskiej, która stanowi, że pojazd powinien spełniać wymagania kraju rejestracji. Oznacza to, że nie możemy zostać ukarani za braki w wyposażeniu, jeśli nasze auto spełnia wymogi kraju, w którym jest zarejestrowane (na przykład niemiecka policja nie powinna karać polskiego kierowcy za brak apteczki). Niemniej jednak, zaleca się dostosowanie się do przepisów kraju, w którym podróżujemy, aby uniknąć niepotrzebnych sporów z miejscowymi służbami.

Uważaj na zabronione przedmioty w wyposażeniu samochodu!

Przygotowując się do podróży za granicą, warto nie tylko pamiętać o ty jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu, ale także wiedzieć, jakie przedmioty są zakazane w innych krajach. Niekiedy lista przedmiotów, które nie mogą się znaleźć w Twoim aucie, bywa dłuższa niż lista tych obowiązkowych.

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych zakazach, warto odwiedzić wcześniej wspomnianą stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W niektórych państwach korzystanie z kamer samochodowych lub aplikacji informujących o fotoradarach czy kontrolach prędkości a także jazda z hakiem do holowania jest zabronione i za ich posiadanie czy używanie mogą Cię spotkać wysokie kary.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy zaliczymy badanie techniczne samochodu w razie braku obowiązkowego wyposażenia w czasie przeglądu?

Podczas badania w Stacji Kontroli Pojazdów, jeśli ekspert techniczny zauważy, że w aucie brakuje wymaganych elementów wyposażenia, takich jak gaśnica, samochód nie przejdzie pozytywnie inspekcji i nie otrzyma dopuszczenia do ruchu. Dlatego przed udaniem się na badanie techniczne warto upewnić się, że nie tylko mechanika pojazdu jest w porządku, ale również że auto obowiązkowe wyposażenie samochodu jest kompletne.

Dokumenty takie jak dowód rejestracyjny i prawo jazdy nie są obowiązkowe!

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie są zobligowani do przewożenia w pojeździe dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia aktualności ubezpieczenia OC, ponieważ służby mają dostęp do tych informacji poprzez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Z kolei od 5 grudnia 2020 r. nie jest już wymagane posiadanie przy sobie tradycyjnego prawa jazdy podczas jazdy. Zastąpiła je aplikacja mObywatel, która umożliwia elektroniczne przechowywanie tego dokumentu za pomocą usługi mPrawo Jazdy. Aby korzystać z tej funkcji, kierowca musi mieć aktywny profil zaufany. Elektroniczna wersja prawa jazdy jest traktowana tak samo przez organy ścigania jak jego fizyczny odpowiednik podczas kontroli drogowej.

Co aktualnie grozi kierowcy za brak obowiązkowego wyposażenia samochodu.

Nieposiadanie obowiązkowego wyposażenia samochodu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. W Polsce, nieposiadanie w pojeździe obowiązkowego trójkąta ostrzegawczego lub gaśnicy wiąże się z ryzykiem grzywny w przedziale od 20 do 500 złotych. Warto podkreślić, że przekroczenie terminu ważności gaśnicy nie skutkuje nałożeniem mandatu na kierowcę

Scroll to Top