Normy emisji spalin Euro

Jakie są regulacje i normy emisji spalin według standardów Euro i jakie to ma znaczenie dla kierowców?

Jazda samochodem, zwłaszcza wśród malowniczych scenerii, może dostarczać wiele radości i na pewno ostatnią rzeczą o jakiej wtedy myślimy to jakie są normy emisji spalin. Niemniej jednak, mieszkańcy miejskich aglomeracji, gdzie ruch uliczny jest intensywny, doświadczają negatywnych skutków związanych z emisją spalin przez pojazdy. Chociaż nie stanowią one głównego źródła zanieczyszczenia, wpływają na pogorszenie jakości powietrza w miastach.

Ciekawostką jest to, że chociaż pojazdy nie są głównym sprawcą smogu, Unia Europejska już w latach 90. XX wieku wprowadziła regulacje dotyczące normy emisji spalin, które są systematycznie aktualizowane.

Normy emisji spalin – czego konkretnie dotyczą te regulacje?

Dla wielu osób normy emisji spalin ustalone przez Unię Europejską mogą być zagadką. Chociaż głównie skierowane są one do producentów nowych samochodów, coraz więcej miast wprowadza strefy niskiej emisji. Są to obszary, w których pojazdy, które nie spełniają określonych europejskich norm emisji, nie mają prawa wjazdu. Ale czym dokładnie są te normy i jak można je zidentyfikować?

Unia Europejska stworzyła normy emisji spalin w celu zmniejszenia oddziaływania zanieczyszczeń wydzielanych przez pojazdy na otoczenie. To zestawienie regulacji określa maksymalne wartości emisji szkodliwych cząstek przez samochody z silnikami spalinowymi. Normy te różnią się w zależności od rodzaju pojazdu – na przykład normy dla samochodów osobowych są różne od tych dla samochodów ciężarowych czy autobusów. Różnice występują także w zależności od rodzaju silnika – czy jest to silnik benzynowy czy też Diesel.

Zobacz jakie regulacje dotyczące emisji spalin muszą spełniać właściciele aut

Unia Europejska po raz pierwszy wprowadziła przepisy dotyczące normy emisji spalin z pojazdów z silnikami spalinowymi w 1992 roku, wprowadzając normę Euro 1. Te regulacje były sukcesywnie aktualizowane, a najnowsza wersja – Euro 6d – obejmuje samochody, które zostały zarejestrowane w Unii po 1 września 2021 roku lub które uzyskały homologację po 1 stycznia 2020 roku. Ale na czym dokładnie polegają te normy i jak ewoluowały z czasem?

Normy te określają dopuszczalne limity emisji pewnych zanieczyszczeń, które są charakterystyczne dla spalin samochodowych. W miarę upływu czasu Unia Europejska zaostrzała limity spalin, reagując na nowe informacje na temat wpływu tych zanieczyszczeń na środowisko.

Warto dodać, że istnieją różne normy dla samochodów z silnikami benzynowymi oraz dla tych z silnikami Diesel. Wprowadzenie Euro 1 w 1992 roku miało znaczący wpływ na przemysł motoryzacyjny, zmuszając producentów do instalowania katalizatorów w pojazdach w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Normy obejmują głównie substancje, które w największym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu.

Głównym celem norm jest ograniczenie emisji tych zanieczyszczeń, które głównie odpowiadają za tworzenie smogu miejskiego. Wśród nich znajdują się: tlenek węgla (CO), węglowodory (HC), tlenki azotu (NOx) oraz cząsteczki stałe.

Samochody, które nie spełniają określonych limitów emisji, mogą napotkać na ograniczenia w ruchu, takie jak brak możliwości wjazdu do stref ekologicznych w metropoliach. Dlatego normy emisji są kluczowe dla producentów aut, pragnących oferować swoje pojazdy na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Jak sprawdzić normy emisji spalin w swoim samochodzie?

Informacje dotyczące normy emisji spalin Euro można także uzyskać z dokumentów takich jak: ekstrakt z homologacji typu pojazdu, kopia decyzji o zwolnieniu z homologacji czy certyfikat zgodności CE. Wiele pojazdów posiada też etykiety z tą informacją w obszarze drzwiowym, w pobliżu miejsca kierowcy.Znajomość standardu emisji spalin, którym podlega Twój samochód, jest kluczowa. Informuje ona, czy pojazd ma dostęp do tzw. stref niskoemisyjnych.

Scroll to Top